Gạo Hữu Cơ Quế Lâm (2kg)
0 VND


Gạo Lứt hữu cơ Quế Lâm (1 kg)
0 VND

Gạo hữu cơ Quế Lâm ( 10kg)
0 VND

Trà hữu cơ Quế Lâm
0 VND

Cafe hữu cơ Quế Lâm
0 VND

Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap
  • Không sử dụng thuốc diệt cỏ
  • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất
  • Không sử dụng phân bón hóa học
  • Đóng gói đảm bảo ATVSTP
  • Không sử dụng chất bảo quản
  • Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu

Nhóm sản phẩm

Gạo hữu cơ Quế Lâm
Các sản phẩm hữu cơ khác

Logo đối tác