CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH GẠO HỮU CƠ QUẾ LÂM

Mô hình sản xuất Lúa gạo hữu cơ Quế Lâm là mô hình liên kết giữa Tập đoàn Quế Lâm với các đơn vị sản xuất nông nghiệp tạo thành một chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh Nông sản hữu cơ trong Nông nghiệp. Tập đoàn Quế Lâm ứng trước vật tư nông nghiệp gồm Giống lúa chất lượng cao và phân bón hữu cơ do Tập đoàn sản xuất cho bà con nông dân, cử cán bộ kỹ thuật giám sát hướng dẫn bà con canh tác lúa hữu cơ theo đúng qui trình, tiến hành thu mua toàn bộ nông sản với giá cao hơn thị trường từ 15-20% vào cuối vụ.

Đây là mô hình liên kết sản xuất nhằm giúp nông dân xóa bỏ thói quen sử dụng hóa chất như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa chất và thuốc diệt cỏ trong canh tác để nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra của sản phẩm, mang lại những giá trị thiết thực về sức khỏe cho cộng đồng và môi trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh – sạch – an toàn – bền vững.

 

1. Người Nông dân ( Đại diện là Hợp tác xã địa phương)

  • Người Nông dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap và kỹ thuật trồng lúa theo phương pháp hoàn toàn hữu cơ.
  • Đại diện cho người Nông dân là Hợp tác xã ký hợp đồng liên kết sản xuất lúa hữu cơ có sự chứng kiến của đại diện cơ quan chức năng địa phương.

2. Phân bón: Sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ vi sinh và khoáng hữu cơ cao cấp Quế Lâm chuyên dùng cho các loại cây Nông sản.

3. Giống: Sử dụng giống của Tập đoàn Quế Lâm, đảm bảo giống được sản xuất theo quy trình chăm sóc hữu cơ đặc biệt.

4. Địa chỉ vùng nguyên liệu