“Tập Đoàn Quế Lâm trong quá trình phát triển luôn đặt yếu tố công nghệ lên hàng đầu, đặc biệt, đối với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Trong đó, chú trọng phát triển công nghệ sinh học cũng như các công nghệ mới có tính thân thiện và bảo vệ môi trường để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp và cho cả cộng đồng, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, một môi trường trong lành, bền vững”.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT

Với tầm nhìn và tư duy chiến lược xuyên suốtđó là chú trọng phát triển công nghệ sinh học làm nền tảng để sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp có chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện và bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và cả cộng đồng

Chúng tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với sự tín nhiệm của quý vị, của khách hàng và đối tác nên trong mỗi ý tưởng, mỗi quyết định, chúng tôi đều đặt lợi ích của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ lên hàng đầu bằng việc không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, dịch vụ ở mức cao nhất để ngày càng thỏa mãn nhu cầu, xứng đáng với niềm tin đó. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ về sự phấn đấu cho một thương hiệu uy tín, cho một chuỗi các lợi ích được đảm bảo, cho một sự bền vững trong tương lai.

Thay mặt lãnh đạo CTCP Tập Đoàn Quế Lâm, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, các khách hàng, đối tác, bà con, bè bạn và toàn thể quý vị đã có sự hỗ trợ, chia sẻ với chúng tôi trên chặng đường gian nan vừa qua và mong nhận được sự tiếp tục hợp tác hiệu quả với quý vị trong thời gian tới..

Trân trọng!
Chủ tịch HĐQT – Nguyễn Hồng Lam