THANH LONG HỮU CƠ QUẾ LÂM

* THANH LONG HỮU CƠ QUẾ LÂM là sản phẩm tâm huyết của Ban Nông nghiệp hữu cơ phía Nam thuộc Tập đoàn Quế Lâm cùng các nhà Khoa học được trân trọng gửi đến người tiêu dùng để cảm nhận sự ngon miệng – bổ dưỡng – an toàn trong khi thưởng thức